Tin tức

Tính năng mới trong GeoStudio 2023.1

GeoStudio 2023.1

Giới thiệu SLOPE3D

 

Khả năng tương tác hình học Leapfrog

Thiết lập hình học 3D bằng cách sử dụng các mô hình địa chất của Leapfrog với khả năng tương tác trực tiếp giữa Leapfrog và GeoStudio. Ngoài ra, nhập các mắt lưới nền từ một tệp hoặc xây dựng miền bằng các công cụ tạo hình học 3D có sẵn trong GeoStudio.

Xác định hiệu quả của các bề mặt trượt

Phân tích các khu vực trượt tiềm ẩn với các phương pháp tìm kiếm bề mặt trượt toàn cầu (Cuckoo) và cục bộ (Entry và Exit). Phương pháp tìm kiếm bề mặt trượt Cuckoo giúp tiết kiệm thời gian khi thiết lập phân tích độ ổn định 3D. Thuật toán tìm kiếm tự động này rất hữu ích để xác định các khu vực cần quan tâm trong các hệ thống lớn, phức tạp. Định nghĩa bề mặt trượt Nhập và Xuất cung cấp quy trình làm việc trực quan giống như 2D, với khả năng thu gọn các lưới thành các đường hoặc điểm.

Phân tích trượt đất và đá

Thư viện mô hình vật liệu toàn diện có thể được sử dụng để nắm bắt các đặc tính cường độ cắt của đất và đá, bao gồm các vật liệu có lỗi, không liên tục và mặt phẳng nền.

Đánh giá ảnh hưởng của các lớp đất yếu

Điều tra ảnh hưởng của các lớp yếu và thuộc tính vật liệu dị hướng đối với hệ số an toàn 3D bằng cách nhập lưới nền để xác định các mặt phẳng yếu trong SLOPE3D.

Khảo sát hiệu ứng áp lực nước lỗ rỗng

Xác định áp lực nước lỗ rỗng bằng cách sử dụng Ru, B-bar hoặc nhập lưới nền để thể hiện bề mặt đo áp suất. Khi miền 3D được tạo bằng GeoStudio, áp lực nước lỗ rỗng từ phân tích thấm phần tử hữu hạn 3D (SEEP3D) có thể được sử dụng khi tính toán độ ổn định 3D.

Tra cứu kết quả bề mặt trượt

Sử dụng nhiều phương pháp để diễn giải kết quả ổn định 3D, bao gồm vẽ biểu đồ (ví dụ: hệ số an toàn theo hướng trượt) và dữ liệu khối lượng trượt theo đường viền như cường độ cắt, lực cắt huy động hoặc ứng suất pháp tuyến hiệu quả. Ngoài ra, hãy kiểm tra vùng tìm kiếm bề mặt trượt và các chế độ hỏng hóc bằng chức năng Colour Map.

Dễ dàng so sánh kết quả phân tích ổn định trong 2D và 3D

Bao gồm các phân tích độ ổn định 2D và 3D trong một tệp dự án duy nhất để so sánh kết quả nhanh chóng. Ngoài ra, bao gồm nhiều hình học 3D trong một dự án để dễ dàng so sánh các tình huống khác nhau.

Thêm công cụ 3D Geometry Tools

Nhập mô hình OBJ Geological Model Volumes

Nhanh chóng tạo hình học phân tích bằng cách sử dụng các gói bên ngoài, ngoài Leapfrog, bằng cách nhập các đầu ra mô hình địa chất được chia lưới, rõ ràng ở định dạng tệp OBJ.

Nâng cấp phân tích truyền nhiệt

 

Cập nhật mô hình vật liệu

 

Việc triển khai mô hình vật liệu nhiệt được đơn giản hóa trong TEMP/W và TEMP3D đã được cải thiện để phù hợp hơn với sự thay đổi về tính chất trong điều kiện đóng băng/tan băng.

Tính năng mới trong Advance Design 2025...
Dầm nối và giải pháp của IDEA StatiCa...
CIC và TEDI tổ chức Hội thảo Giới thiệu Giải pháp BIM Bentley áp dụng tại dự án Đường sắt cao tốc...