Tin tức

Những tính năng mới trong ETABS v19

Phát hành ETABS v19

Hãng CSI vừa cho ra mắt phần mềm Etabs v19 hoàn toàn mới, dưới đây là những tính năng & cài tiến trong version mới này. 
 

Những cải tiến trong ETABS 19.1.0

Cản tiến trong mô hình

Tăng cường biên dạng dọc gân. Tất cả thông tin có thể chỉnh sửa liên quan đến cấu hình gân, hình học, tải trọng và tổn thất đều có sẵn ở một vị trí.

 


 

Line Spring cho đối tượng “Null” line objects.

Cải tiến phần tải trọng

Tải trọng phân bố đồng nhất được chỉ định cho các đối tượng sàn được cộng thêm khi các đối tượng được gán chồng lên nhau.

 


ASCE 7-16 tải trọng địa chấn tự động đã được thêm để kết hợp ngoại lệ có trong mục 11.4.


 

AS 1170.4 tải trọng địa chấn tự động đã được bổ sung cho tỷ lệ cắt cơ sở dựa trên phụ lục 1.

 

 

Cải tiến trong thiết kế

Thiết kế bản sàn và dầm bê tông giờ đây cho phép kiểm soát việc bao gồm hoặc loại trừ lực nén dọc trục trong thiết kế uốn nếu lực nén dọc trục làm giảm cốt thép cần thiết. Lực căng dọc trục và lực nén dọc trục làm tăng cường độ uốn cần thiết luôn được xem xét. Đối với kết cấu dự ứng lực, tất cả tải trọng dọc trục luôn được xem xét.

Thiết kế khung bê tông Eurocode 2-2004 đã được cập nhật để xem xét việc bổ sung cốt thép dọc do cắt.


Cải tiến PERFORMANCE-BASED DESIGN

Tính toán năng suất cắt (Vy) bao gồm cốt thép do người dùng chỉ định trong liên kết dầm và cột ngay cả khi cấu kiện chưa được thiết kế.

Khởi tạo và hoàn thiện quá trình phân tích nhanh hơn khi chạy các trường hợp song song.

Các hoạt động hình thành độ cứng phi tuyến, xác định sự kiện và cập nhật trạng thái nhanh hơn cho các mô hình có kích thước nhỏ và vừa

Bảng dữ liệu

Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu tương tác hiện có sẵn cho các phần Section-Designer (SD), bao gồm cả pier SD sections.

Xuất nhập dữ liệu

Ánh xạ của Revit element Unique IDs sang ETABS Object GUIDs có thể xuất ra Excel. 

 

Cải tiến trong lập trình (API)

Cải thiện hiệu suất và các ví dụ cho các ứng dụng remote  API và COM clients. Ví dụ API Python mới sử dụng giao tiếp trực tiếp với các .Net Objects.

 


Những cải tiến trong ETABS 19.0.2

Tải trọng gió NBCC 2015 hiện hỗ trợ quy trình gió động đối với bề mặt có lỗ mở và gồ ghề bằng cách sử dụng hệ số phơi sáng Ce. Tính toán tải trọng gió hiện đã có trong báo cáo dự án.

Feature Image

Những cải tiến trong ETABS 19.0.1


Cải tiến trong phân tích

Phần tính toán độ cứng đươc xử lý song song để tăng tốc độ tính toán cho các trường hợp tải trọng phi tuyến ( Non-linear static load cases) hoặc các tải trọng phân tích theo thời gian ( direct-intergration time history load cases)

Bảng diễn giải chi tiết cho Non-linear energy và phản lực công trình sẽ được xử lý nhanh hơn và cung cấp dữ liệu cho các bước trung gian 


Cải tiến tải trọng

Tải trọng gió NBCC 2015 hỗ trợ tính toán gió động cho vùng địa hình mở và trống trải (Open and Rough) sử dụng hệ số khí động Ce. Phần tính toán chi tiết gió sẽ được thể hiện trong phần project report


Những cải tiến trong ETABS 19.0.0

Mô hình kết cấu

Các yêu cầu đặc biệt áp dụng cho các liên kết thép nối cột dầm thép sử dụng Hệ thống SidePlate® độc quyền đã được cập nhật.

Bộ cốt thép thông dụng của Hàn Quốc khi xác định kích thước thanh cốt thép đã được thêm vào version mới này. 

 

Tải trọng

Tính năng tải ngang tự động theo theo tiêu chuẩn KDS 41 17 00: 2019 của Hàn Quốc, bao gồm tải động đất và các chức năng phổ phản ứng.

Tính năng tải ngang tự động theo tiêu chuẩn NTC 2018, bao gồm tải trọng gió, tải trọng động đất và các chức năng phổ phản ứng.


 

Cải tiến trong thiết kế móng Performance-Based Design

Phương pháp phân tích theo sự kiện đã được cải tiến để xử lý tốt hơn các trường hợp mất ổn định. Các điều kiện bổ sung có sẵn cho phương pháp không lặp lại này.

Tốc độ của giải pháp sử dụng bộ giải đa luồng đã được tăng lên đáng kể đối với lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp và các trường hợp tải nhiều bước khác.

 

Việc khôi phục các kết quả dạng biểu đồ và bảng từ các trường hợp tải tích hợp trực tiếp và tĩnh phi tuyến tính hiện nhanh hơn đáng kể. Kết quả bao gồm hình dạng bị biến dạng, giá trị lực và ứng suất, và trạng thái nút liên kết

 

Tham số PMM nút liên kết đã được cải tiến để cung cấp hành vi hội tụ tốt hơn trong các hệ thống phức tạp. 

 

Cải tiến trong phân tích

Hiện đã có thể tính độ lệch nứt ngắn hạn và dài hạn cho sàn bê tông. Cốt thép được sử dụng để tính toán độ nứt dựa trên cốt thép được cung cấp, cốt thép được thiết kế hoặc cốt thép thay thế nhanh.

 

Cải tiến trong thiết kế khung thép

Nhiều cải tiến đã được thực hiện cho thiết kế khung thép theo tiêu chuẩn SP 16.13330.2017 của Nga.

 

Cải tiến trong thiết kế khung bê tông

Thêm tiêu chuẩn ACI 318-19

Thêm tiêu chuẩn thiết kế cột Composite theo AISC 360-16.

Cải tiến trong thiết kế vách

Thêm tiêu chuẩn ACI 318-19.

 

Thiết kế sàn - cốt thép sàn thường & sàn PT

Thêm tiêu chuẩn thiết kế sàn thường & sàn dự ứng lực:

ACI 318-19

AS 3600-2018
 

 

Cải tiến đồ họa

DirectX 2D được tích hợp cho chế độ view mặt bằng và mặt đứng, cung cấp kết xuất nhanh hơn và rõ ràng hơn, chất lượng đường thẳng được cải thiện và phông chữ True Type.

Dữ liệu bảng

Đầu ra dạng bảng tự động sau khi phân tích giờ có thể được chuyển hướng đến nhiều tệp. Mỗi tệp có thể tạo ra một bộ bảng khác nhau và có thể áp dụng cho một nhóm khác nhau.

 

External Import/Export

Các tệp mô hình Perform®3D có thể được nhập vào ETABS. Hầu hết các phần tử, đặc tính mặt cắt, khối lượng, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được nhập và quy đổi. Một số loại thành phần phi tuyến tính cũng sẽ được chuyển và một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.

 

Các tệp mô hình Perform®3D hiện có thể được xuất từ ETABS. Hầu hết các đối tượng kết cấu, thuộc tính, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được xuất và quy đổi. Mô hình ETABS được xuất phải đáp ứng các yêu cầu lập mô hình của Perform®3D. Một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.


 

Giao diện lập trình (API)

API hiện có thể khởi động và kiểm soát các phiên bản ETABS trên máy tính từ xa, bao gồm cả việc truy xuất kết quả. Điều này cho phép xử lý phân tán để chạy Performance-based Design theo lịch sử thời gian. Thiết kế móng kháng chấn Performance-based Design, các nghiên cứu thông số mở rộng và mô phỏng Monte Carlo.

 

 

Cloud Licensing

Dạng Cloud-based licensing đã được tích hợp trong ETABS v19 mới.

Cloud-based server không cần cài đ

Truy cập không cần mạng nội bộ công ty và VPNs

Chia sẻ giấy phép giữa những người dùng (không đồng thời)

Check-out license để làm việc không cần Internet


 

Tham khảo thêm tính năng phần mềm Etabs v20 mới nhất: Tại đây

Tính năng mới trong phần mềm SAP2000 v24...
Phát hành phần mềm CSiBridge v24.0.0...
Seequent là hãng giải pháp phần mềm hàng đầu thế giới, cung cấp các phần mềm khoa học dựa trên dữ liệu và các giải pháp công nghệ phối hợp nhóm làm việc trong các dự án về khoa học trái đất nói chung và địa chất khai khoáng nói riêng....