Tin tức

Tin tức

Kết nối Autodesk Revit với phần mềm phần tử hữu hạn Advance Design cho quy trình BIM ...
Webinar: Trao đổi chuyên sâu về móng điện gió cố định dựa trên nền tảng Suction Buckets...
Người chiến thắng giải IDEA StatiCa Excellence Awards 2023...
Phát hành Prokon 5.1...
Giới thiệu tính năng mới IDEA StatiCa 23.0...
Tính năng mới trong GeoStudio 2023.1...
Phát hành CSiXRevit v2023.1.0...
Thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề ''Số hóa trong xây dựng từ thiết kế đến thi công và quản lý dự án''...
Tính năng mới trong phần mềm SAFE v21.0.0 ...
Phát hành ETABS v21.0.0...
Hội thảo trực tuyến về khai thác BIM để thiết kế nhà máy xử lý nước thải tốt hơn...
Phát hành CSiPlant v8.0.0 ...