Tin tức

Tin tức

Cập nhật những tính năng và cải tiến mới của phần mềm GEO5 2024...
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm IDEA StatiCa...
CSI giới thiệu về Cloud Sign-in Licensing (quản lý license SAP2000, ETABS, SAFE, CSiBridge...)...
Tính năng mới trong IDEA StatiCa 24.0...
Tính năng mới SAP2000 v25.2.0, CSiBridge v25.2.0 và link download...
Phân tích 2D cho việc đào hầm trong đá (so sánh FLAC2D And PLAXIS 2D)...
Phát hành PLAXIS 2024.1...
IFC format và IDEA StatiCa...
Phát hành bản cập nhật phần mềm SAP2000 v25.1.0 và CSiBridge v25.1.0...
Phát hành bản cập nhật phần mềm ETABS v21.2.0 và SAFE v21.2.0...
Ra mắt khoá học ETABS nâng cao được Uỷ quyền và cấp phép chính hãng tại Việt Nam ...
Phân tích ổn định mái dốc với GeoStudio và PLAXIS version 2023...