Tin tức

Tin tức

Tính năng mới trong Etabs v20 mới phát hành...
Webinar - giới thiệu tính năng mới phần mềm ADAPT-Builder V21...
Tính năng mới của phần mềm ADAPT-Builder version 21.0 ...
Tính năng mới của phần mềm CSi Plant v7...
Phát hành version mới phần mềm IDEA StatiCa 21.1...
Phát hành phần mềm SAFE v20...
Tính năng mới CSiXRevit...
Hội thảo- Chuyển đổi số dành cho các kỹ sư kết cấu công trình với giải pháp BIM - Allplan...
Webinar OpenWindPower : Giải pháp thiết kế dự án điện gió nổi ngoài khơi (Floating Offshore Wind Turbines)...
Phương pháp và quy định - Kiểm tra khả năng chống cháy, ứng dụng thực tế với phần mềm IdeaStatica Concrete...
Cải tiến tính năng trong phần mềm ADAPT-Builder v20.0.1 mới phát hành...
Webinar - Kết hợp SACS - PLAXIS cho thiết kế Suction Bucket Foundations...