Tổng quan

RAM Connection - Phần mềm thiết kế liên kết thép

Phân tích và thiết kế kết cấu thép trong vài giây

RAM Connection là giải pháp lý tưởng khi các kỹ sư kết cấu hoặc nhà thiết kế cần kiểm tra một kết nối cụ thể, thiết kế một kết nối duy nhất cho nhiều mối nối hoặc tối ưu hóa từng kết nối trong một kết cấu. Phân tích, thiết kế và xác minh các kết nối kết cấu thép, tất cả đều bằng các tính toán toàn diện, bao gồm cả việc tuân thủ địa chấn.

Bentley RAM Connection cho phép thiết kế kết nối tích hợp bằng cách cho phép tích hợp với Hệ thống kết cấu RAM, các bộ phận RAM và STAAD.Pro hoặc có thể được sử dụng làm thiết bị độc lập cho thiết kế kết nối thép.

Thiết kế kết nối tự động

Thiết kế, kiểm tra và tối ưu hóa các kết nối chịu cắt, mô men, bản mã, mối nối bulon, giá đỡ, tấm đế và kết nối nút giàn theo AISC (ASD hoặc LRFD), EN 1993, BS 5950, IS 800, GB 50017, AS4100 và NZS 3404, một cách tự động. Chỉ định các kết nối trực tiếp cho mô hình phần tử hữu hạn và RAM Connection sẽ tự động xem xét các đặc tính hình học và vật liệu của thành phần cũng như kết quả phân tích. Kết nối RAM giúp dễ dàng kiểm tra một kết nối cụ thể hoặc tất cả các kết nối trong nhóm.

Nắm bắt sự linh hoạt không giới hạn

Tập hợp các tiêu chuẩn của công ty bạn để tùy chỉnh thiết kế của bạn hoặc chọn từ cơ sở dữ liệu lớn về các kết nối được xác định sẵn. RAM Connection cũng cung cấp các báo cáo với các phương trình rõ ràng và tham chiếu đến tiêu chuẩn thiết kế.

Thiết kế mối nối với mọi dạng


Thiết kế cắt, mô-men xoắn, kết nối kết hợp, kết nối bản mã hoặc nút giàn và RAM Connection sẽ thực hiện tất cả các bước kiểm tra thiết kế để dễ dàng so sánh các tùy chọn kết nối khác nhau.

View 3D

Đồ họa tiên tiến cho phép xem 3D chính xác về độ vừa vặn và khoảng trống để giảm các vấn đề kết nối tại chỗ, đảm bảo rằng cấu trúc của bạn sẽ hoạt động trong bối cảnh thực tế của thiết kế.
 

Link download phần mềm RAM Connection 2024
Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
RAM Connection
Yêu cầu báo giá phần mềm RAM Connection

Video

Cấu hình

Processor

1.3 GHz or faster processor (x64)

Operating System

Microsoft Windows 10 and 11

RAM

2 GB minimum, 4 GB recommended

Hard Disk

675 MB free disk space for installation
2 GB available for analyzing models

Display

Open GL compatible graphics card with at least 512 MB in video memory, 1024×768 minimum screen resolution

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn