Tổng quan

Giới thiệu giải pháp CIB

 

Giải pháp CIB là giải pháp giúp cho các công ty làm về kết cấu thép tiết kiệm thời gian thiết kế, tránh sai sót trong quá trình thiết kế, tối ưu hóa và tiết kiệm  vật liệu... bằng việc sử dụng phần mềm CSI (SAP2000, ETABS) tính toán và thiết kế cấu kiện, phần mềm IdeaStatica Steel thiết kế liên kết và phần BIM (Tekla, Revit, Advance Steel) triển khai đồng thời đồng bộ với SAP2000IdeaStatica  Steel để kiểm tra và tối ưu hóa lại mô hình công trình. 
 
  
 

Với cách làm truyền thống, các công ty sẽ phải tính toán thiết kế trong phần mềm phân tích thiết kế để tính cấu kiện thanh, sau đó chuyển sang giai đoạn tính toán liên kết thép thông qua bảng tính excel hoạc các phần mềm như RAM Connection hoạc LIMCON, Việc chuyển đổi thông tin từ bộ phận thiết kế cấu kiện sang bộ phận connection hoàn toàn thủ công hoạc bán thủ công bằng việc viết các tool hoạc dùng excel để chuyển đội lực và thông tin cấu kiện. Sau bước tính toán connection rất mất thời gian này toàn bộ công trình mới được chuyển sang giai đoạn mô hình công trình trong phần mềm BIM như Tekla, Revit hoạc Advance Steel... Với quy trình cũ này sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian vì bộ phận BIM sẽ phải chờ đợi bộ phân thiết kế xong mới dựng mô hình. Chưa kể khi công trình có bất kỳ thay đổi nào từ chủ đầu tư thì gần như sẽ phải làm lại từ đầu. Việc kiểm xoát sai sót do chuyển đổi thông tin thủ công rất khó khăn...

Giải pháp CIB:

 

Sau khi kết thúc quá trình thiế kế cấu kiện thanh, toàn bộ thông số sẽ được chuyển sang cho bộ phận mô hình BIM (Tekla, Advance Steel, Revit) để dựng mô hình và cấu tạo các connection. Bộ phận BIM sẽ không phải chờ đợi bộ phân thiết kế connection xong mới mô hình nên sẽ giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong quy trình thiết kế. Quá trình mô hình BIM và quá trình tính toán conection trong phần mềm IdeaStatica có thể diễn ra song song hoạc kết hợp việc mô hình BIM từ Tekla để phần mềm IdeaStatica Steel nhận lại mô hình kết hợp với viêc nhận nội lực từ SAP20000/ETABS chuyển qua để làm bài toán kiểm tra hoạc re-design liên kết.
 

 


Ứng dụng của giải pháp CIB phù hơp với các công ty tư vấn thiết kế, công ty nhà thép tiền chế, công ty kết cấu thép và công nghiệp nặng, công ty thiết kế kết cấu giàn khoan dầu khí và các công trình phụ trợ...

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn

Tham khảo thêm các phần mềm liên quan tới giải pháp CIB: SAP2000, ETABS, IdeaStatica, BIM

Video

Cấu hình

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn