Tổng quan

Phần mềm Leapfrog Edge - ước tính trữ lượng mỏ chính xác nhất

Nắm rõ các mỏ tài nguyên của bạn với phần mềm Leapfrog Edge

Tích hợp đầy đủ ước tính sản lượng tài nguyên vào các mô hình địa chất 3D.

Công cụ tin cậy thực hiện ước tính sản lượng

Kết hợp thông tin chi tiết trực quan từ các mô hình 3D Leapfrog với các công cụ ước tính tài nguyên theo tiêu chuẩn ngành mà người dùng cần nhất - trong một quy trình làm việc linh hoạt, được sắp xếp hợp lý.

 

Phần mềm Leapfrog Edge

Liên kết với địa chất

Tích hợp đầy đủ quy trình ước tính trữ lượng tài nguyên với mô hình địa chất. Tinh chỉnh hoặc thêm dữ liệu ở bất kỳ giai đoạn nào và các thay đổi thuận lợi từ mô hình địa chất sang mô hình tài nguyên và ở bất kỳ khâu trung gian nào nữa mô hình địa chất và mô hình tài nguyên.

Làm việc với dữ liệu bằng các công cụ trực quan, chẳng hạn như đối tượng ước tính có sẵn với phân tích ranh giới, định hướng thay đổi, báo cáo tài nguyên và thẩm tra khối biến thể.
 

 

 

Phan mem Leapfrog Edge

Phá bỏ mọi rào cản

Quy trình làm việc trực quan, linh hoạt và không gian làm việc gọn gàng tạo lập nhanh các biểu đồ từ mô hình hóa tài nguyên. Dễ dàng chuyển giao các mô hình khối cho các nhóm khác kh ở các định dạng tệp phổ biến trong ngành.


 


 

 
Phan mem Leapfrog Edge

 

Xem các dữ liệu khác nhau

Trực quan hóa và tương tác với dữ liệu trong suốt quá trình ước tính sản lượng tài nguyên. Lặp lại nhanh chóng và xem kết quả ở dạng 3D để có được thông tin chi tiết mới và chỉ dẫn việc ra quyết định.

Chia sẻ các mặt cắt, video và mô hình 3D tương tác với các bên phi kỹ thuật liên quan để giúp họ hiểu thông tin chi tiết của bạn.

 

Video

Cấu hình

Core system Requirements

 

Minimum

Recommended

Operating System

Microsoft Windows (64-bit) 8.1, 10
Microsoft Windows (64-bit) 10

Processor

Intel Core i3, i5, i7 or i9 CPU (2nd Generation) or later,
Intel Xeon, AMD FX or Ryzen
Intel Core i7-7700k, i7-8700k, i9-9900k,
Intel Xeon E5-2667 v4

System Memory

4 GB RAM
32 GB RAM

Storage

Hard Disk (HDD)
250 GB capacity, 25 GB free space
Solid-State (SSD)
1 TB or larger capacity, 100 GB free space

Display

1280 x 720
2560 x 1440
 

Graphics Requirements

 

Minimum

Recommended

Nvidia - Desktop

GeForce 700, 900, 1000, 1600, 2000 series
Quadro 600 series and above, K series, P series, RTX series
GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, 1060, 1660 / 1660 Ti

Nvidia - Mobile

GeForce 700M, 800M, 900M, 1000, 1600, 2000 series
Quadro M series, P Mobile series, RTX series
GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, 1060, 1660 / 1660 Ti

AMD - Desktop

Radeon HD 8000, R5, R7, R9, RX, VII series
Firepro V, W series
Radeon RX 570, RX 590

AMD - Mobile

Radeon HD 8000, R5, R7, R9, RX series
FirePro M series
Radeon R9 M375, RX 460

Intel Integrated Graphics

HD Graphics 2000 (Generation 2 or later), HD Graphics 510 (Generation 6 or later), HD/UHD Graphics 610 (Generation 7 or later)
N/A

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn