Tổng quan

OpenRoads - Phần mềm thiết kế mạng lưới hạ tầng đường bộ

Trong hơn ba thập kỷ, Bentley đã cung cấp các sản phẩm phần mềm thiết kế và phân tích cho các chuyên gia kỹ thuật hạ tầng và các cơ quan quản lý đường bộ, đường cao tốc trên khắp thế giới. Phần mềm OpenRoads được sử dụng bởi Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ, Bộ Giao thông vận tải Canada, các công ty thiết kế giao thông vận tải hàng đầu, chính quyền các thành phố và các cơ quan giao thông vận tải trên toàn thế giới.

Phan mem OpenRoads

OpenRoads xây dựng dựa trên truyền thống và kinh nghiệm trong thiết kế mạng lưới đường bộ và hạ tầng dân dụng, đồng thời cung cấp một môi trường mô hình hóa toàn diện để hỗ trợ thiết kế và phân tích từ ý tưởng đến thiết kế cũng như quá trình thi công xây dựng.
 

OpenRoads cho phép cung cấp dự án mạng lưới đường thông qua kỹ thuật định hướng xây dựng và cung cấp tất cả thông tin cần thiết để hỗ trợ quy trình hoạt động. Các ứng dụng OpenRoads giúp xác định lại các phương pháp hay nhất cho việc thiết kế nút giao và xây dựng hỗ trợ việc trao đổi thông tin trong suốt vòng đời dự án, cho tất cả những người tham gia nhóm vào các công đoạn của dự án.
 

 

OpenRoads ConceptStation là một ứng dụng mới, ý tưởng sáng tạo để cho phép thiết kế sơ bộ và khái quát nhanh chóng và lặp đi lặp lại, tận dụng thông tin dữ liệu thu được thông qua các đám mây điểm, lưới đo đạc thực tế, GIS và các nguồn khác.
 

OpenRoads Designer là một ứng dụng thiết kế chi tiết toàn diện và đầy đủ chức năng để khảo sát, thiết kế thoát nước, các hệ thống tiện ích dưới bề mặt đường và thiết kế đường thay thế cho tất cả các khả năng được cung cấp trước đây thông qua InRoads, GEOPAK, MX và PowerCivil.


 

OpenRoads Navigator cho phép trực quan hóa thiết kế 3D và xem xét thiết kế, đồng thời tiến hành phê duyệt và giải quyết các vấn đề, tại văn phòng, tại hiện trường hoặc tại công trường.

 

 

 

 

 

 

Video

Cấu hình

System Requirements

Processor

Intel Pentium-based or AMD Athlon-based processor 2.0 GHz or greater.

Operating System

Microsoft Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 x 64

Memory

16 GB minimum (more memory typically results in better performance)

Disk Space

9 GB minimum free disk space (which includes the 5.6 GB install footprint for a complete installation)

Input Devices

Mouse or digitizing tablet (Digitizing tablet requires vendor-supplied WINTAB driver or Bentley’s Digitizer Tablet Interface, the latter included with OpenRoads Designer installation.)

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn