Tổng quan

Phát mình lại - Thiết kế liên kết thép

Thiết kế và kiểm tra tất cả các liên kết thép của bạn theo tiêu chuẩn trong phút chốc.
 

Phần mềm IdeaStatica Steel - Steel Connection

 

IDEA StatiCa Connection có thể thiết kế tất cả các dạng liên kết đường hàn hoạc bu lông, các dạng base plates, footing và anchoring. Phần mềm cung cấp kiểm tra chính xác, kiểm tra ứng suất, độ cứng và phân tích ổn định cục bộ của liên kết. Bu lông, đường hàn hay các khối bê tông được kiểm tra theo tiêu chuẩn EN/AISC/CISC/AU/SP 16. Các dạng liên kết thường gặp cũng đã có sẵn trong thư viện mẫu templates.
 

All steel connection types – simple, moderate, complexBolted gusset plate truss connectionsColumn base plate connectionsHSS splice connectionsFrame moment footingsBeam to column flange-bolted frame connectionsSpatial welded CHS connections3D connections with braces and stiffenersHeavy anchoring3D hollow section connections


What is complete connection design?

 

MỌI DẠNG LIÊN KẾT MỌI LOẠI TẢI TRỌNG TRONG PHÚT CHỐC

Không có giới hạn về số lượng liên kết có trong một tổ hợp liên kết và cách chúng được đặt cùng nhau trong mô hình. Hình dạng được xác định bởi các yêu cầu cụ thể của dự án, không chỉ gói gọn trong khả năng của phần mềm. 

Tất cả các lực được phân tích. Việc kiểm tra tổng thể tính đến các tương tác giữa các chùm liên kết và liên kết phức hợp. Giúp người dùng kiểm tra tổng thể và kiểm tra ổn định cục bộ của liên kết phức hợp

Toàn bộ quá trình thiết kế và kiểm tra được tối ưu đủ ngắn để trở thành một phần công việc hàng ngày của các kỹ sư kết cấu và nhà chế tạo.

 

Tính năng chính

Overall check

According to various national design codes

Stress/strain analysis

FE model of steel joint is composed automatically

Stiffness analysis

Rotational or transversal stiffness of any connection

Member capacity design

Seismic check of non-dissipative connections

 Buckling analysis

Local buckling effects and critical load factors

Design joint resistance
Maximal possible loads, reserve in joint 
capacity

Hỗ trợ tải trọng bất kỳ

Any loading – all internal forces from 3D global analysis

Base plate – N, My, Mz

3D loaded joint

End plate – My, Mz, Vy, Vz

Any topology – manufacturing operations

Mô phỏng 3D simulation của liên kết

Steel joint is composed of plates, welds, bolts, contacts and can be anchored into concrete blocks.
FEA model is generated automatically.

 

Plates
 
Model is composed of steel plates – both parts of steel members and stiffening plates. Real shape of plates is kept.
Each plate is meshed independently. Equivalent strain is checked.
 
Welds
 
Welds are modeled as constrains between plates. Forces in each weld are evaluated. Stress in weld is checked according to all supported codes.
 
Contacts
Contacts appear in places where two plates are in touch. They take 100% of the pressure but do not act in tension at all.
Bolts
Bolts are nonlinear springs taking tension and shear.
Concrete block
Steel structure can be anchored into concrete block. Base plate is in contact with concrete. Tension is taken by anchors, shear by bolts, friction or shear iron.

Một số liên kết được thiết kế bởi IDEA Statica

Video

Cấu hình

Windows 7, 8/8.1, 10

Microsoft net Framework 4.5 or higher (download here)

Display Card – Windows display adapter capable of 1024x768 with True Color capabilities

Processor – Minimum Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64

RAM – For 32-bit minimum 2 GB (3 GB recommended), for 64-bit 4 GB (8 GB recommended)

Disk Space for installation – 0,5 GB

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn