Tổng quan

TƯƠNG THÍCH VÀ LÀM VIỆC VỚI PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KẾT CẤU CỦA BẠN

IDEA StatiCa liên kết với phần mềm phân tích thiết kế của bạn để cho phép xuất và đồng bộ hóa dữ liệu. Điều này giúp giảm thiểu lỗi và công việc lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn: phân tích, thiết kế và kiểm tra mã phù hợp của các liên kết, tiết diện mặt cắt ngang, dầm, cột và các chi tiết.
 

QUY TRÌNH BIM VỚI KẾT CẤU THÉP

Các thiết kế, các tải trọng và các tài liệu báo cáo cho mọi loại liên kết của bạn.

 

THIẾT KẾ LIÊN KẾT THÉP TỐT NHẤT

IDEA StatiCa có thể thiết kế bất kỳ liên kết thép nào như một ứng dụng độc lập nhưng tại sao phải nhập lại dữ liệu bạn đã có trong một ứng dụng khác? Nhập và đồng bộ hóa hàng trăm kết nối để giảm tới 80% thời gian thiết kế liên kết của bạn!

Đồng bộ hóa giữ liệu cấu kiện và tải trọng giữa SAP2000Idea Statica Steel


XUẤT , ĐỒNG BỘ VÀ KẾT HỢP DỮ LIỆU

 

DỄ DÀNG ĐÁNH GIÁ CÁC LIÊN KẾT


Bạn có nhận được mô hình phân tích về cấu trúc và bản vẽ của các kết nối mà bạn phải kiểm tra không? Một cách đơn giản bạn có thể điều chỉnh lại liên kết trong IDEA StatiCa bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn và hoạt động sản xuất. Sau đó áp dụng tải trực tiếp từ mô hình của phần mềm phân tích. Công việc hoàn thành!

 

TÁI SỬ DỤNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG PHẦN MỀM CAD 3D CỦA BẠN

Chuển dữ liệu liên kết trong phần mềm CAD 3D (Tekla, Revit, Advanced Steel...) vào Idea Statica Steel

 

QUY TRÌNH BIM VỚI BÊ TÔNG

Các thiết kế, các tải trọng và tài liệu báo cáo của tất cả các thanh phần kết cấu bê tông.

THIẾT KẾ KẾT CẤU CÁC CẤU KIỆN VÀ CÁC CHI TIẾT

Xác định các thành phần kết cấu bê tông quan trọng (dầm, cột...), lấy dữ liệu cần thiết từ mô hình phân tích, chứng minh khả năng xây dựng. Thiết kế các cấu kiện, tường và chi tiết bê tông cốt thép và cấu kiện dự ứng lực.

SAP2000 vs Idea Statica Concrete
Link giữa SAP2000 và Idea Statica ConcreteTÁI SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN

 

XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ CRITICAL MEMBER

Khi bạn đã kiểm tra theo tiêu chuẩn các thành phần kết cấu quan trọng của một thiết kế, phần còn lại của công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. IDEA StatiCa Concrete cho phép bạn kiểm tra theo tiêu chuẩn những phần phức tạp và quan trọng nhất trong dự án của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Video

Cấu hình

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn