Tổng quan

CSiXRevit - công cụ link giữa EtabsSAP2000SAFE với phần mềm Autodesk Revit

CSiXRevit hỗ trợ 4 công tác chính chuyển đổi dữ liệu giữa phần mềm CSI với Autodesk Revit®:

 • Tạo mô hình CSI mới từ mô hình  Revit®.
 • Xuất từ Revit và cập nhật vào mô hình hiện có trong phần mềm CSI.
 • Tạo mô hình Revit mới từ CSI.
 • Nhập mô hình CSi và cập nhật vào mô hình hiện có trong Revit®.

Người dùng hoàn toàn kiểm soát thông tin mô hình nào sẽ được chuyển đổi giữa các mô hình phần mềm CSI và mô hình Autodesk Revit

CSiXRevit yêu cầu bản quyền của tất cả các phần mềm liên quan (SAP2000, ETABS, SAFE, Revit)Trao đổi dữ liệu hai chiều thực thụ với Autodesk Revit

Mô hình 

Mô hình kết cấu được tạo ra trong ETABS, SAP2000; hoặc SAFE hoặc Autodesk Revit và sau đó có thể đồng bộ với nhau.

Trao đổi dữ liệu

Người dùng hoàn toàn kiểm soát thông tin mô hình nào sẽ được chuyển đổi giữa các mô hình phần mềm CSI và mô hình Autodesk Revit

 

Trao đổi dữ liệu trung gian

Tất cả các sản phẩm của CSI sử dụng mô hình dữ liệu trao đổi giống nhau với dạng file (.EXR) để kiểm soát mô hình trao đổi.

Tham số ánh xạ

CSiXRevit sẽ hỗ trợ cả ánh xạ mặt cắt tiết diện trực tiếp của các cốt thép tiêu chuẩn và cả các phần tham số đã được xác định trong Revit®


Đăng ký tải bàn dùng thử CSIxRevit mới nhất: tại đây
Yêu cầu báo giá phần mềm CSIxRevit bản quyền: tại đây
Download tài liệu hướng dẫn sử dụng CSIxRevit: tại đây
Yêu cầu tư vấn về các phần mềm khác: tại đây

Video

Cấu hình

Disk Space

 • 6 GB to install the software.
 • Recommended: 500GB or larger Hard Disk Drive (7200 rpm SATA)
 • Additional space required for running and storing model files and analysis results, dependent upon the size of the models

 

Processor

 • Minimum: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64
 • Recommended: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2, or better
 • A CPU that has SSE2 support is required
 • The SAPFire® Analytical Engine includes a multi-threaded solver that can take advantage of multi-core CPUs

Dùng thử

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận bản dùng thử của chúng tôi
Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm

Báo giá

Họ tên
Công ty
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Phần mềm
Lời nhắn